KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.
DOBRO DOŠLI !Općenito o poreznom savjetništvu

   Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika te djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge kao i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Dužnosti i načela rada poreznih savjetnika 

   Odobrenje za rad na poslovima poreznog savjetništva Komora izdaje isključivo osobama koje ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Zakona o poreznom savjetništvu.

   Prema Zakonu o poreznom savjetništvu porezni savjetnik obvezan je pružati stručnu pomoć o poreznim pitanjima savjesno i u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

   U pružanju stručne pomoći o poreznim pitanjima poreznog savjetnika može zamijeniti drugi porezni savjetnik.

   Porezni savjetnik koji se ne pridržava načela zakonitosti, savjesnosti i stručnosti, odgovara prema odredbama statuta Komore i etičkog kodeksa poreznih savjetnika.

   Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona.

   Porezni savjetnik u odnosima sa strankom dužan je pridržavati se načela zakonitosti, savjesnosti i stručnosti, te postupati u skladu s etičkim kodeksom poreznih savjetnika i s Ustavom i propisima Republike Hrvatske.

   Imajući u vidu sve navedeno, u mogućnosti smo ponuditi vam svoje usluge temeljene na stručnosti i iskustvu na obostrano zadovoljstvo, stoga nam se možete obratiti s punim povjerenjem i prepustiti nam da za vas obavimo poslove iz našeg djelokruga koji su detaljnije opisane na stranici usluge.

 
 
  2006 © Copyright KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. Sva prava pridržana