KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.
USLUGEUsluge poreznog savjetništva 

   KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. svojim klijentima nudi sljedeće usluge poreznog savjetništva:

  • porezno savjetovanje u vezi sa svim poreznim pitanjima
  • nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
  • pomoć kod izrade poreznih prijava
  • savjetovanje kako u zakonskim okvirima smanjiti poreznu osnovicu i ostvariti svaku moguću legalnu poreznu uštedu, odnosno optimizirati porezne obveze
  • zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
  • sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima
  • savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
  • savjetovanje u svezi provođenja postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi
   U koliko ste zainteresirani za naše usluge obratite nam se s punim povjerenjem, naši kontakt podaci nalaze se na stranici kontakt sa koje nam možete poslati i kontakt poruku putem obrasca na stranici.

 

 
 
  2006 © Copyright KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. Sva prava pridržana